6 min

Niektóre firmy potrzebują zewnętrznych środków, by utrzymać płynność finansową, inwestować czy się rozwijać. W tym celu powstało finansowanie dłużne. Przybiera ono wiele form – kredyty, leasingi, faktoring itd. W tym artykule bliżej przyjrzymy się finansowaniu dłużnemu i opiszemy jego wady oraz zalety.

Co to jest finansowanie dłużne?

Finansowanie dłużne jest jednym ze sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych przez firmy. Polega ono na tym, że przedsiębiorstwo korzysta z kapitału obcego do inwestowania, zachowania płynności finansowej czy rozwoju. Finansowanie może pochodzić od innej firmy, instytucji, państwa lub nawet osoby prawnej. Warto zauważyć, że zaliczają się tu różne produkty finansowe.

Finansowaniem dłużnym nazwiemy różnego rodzaju kredyty, pożyczki, leasingi, faktoringi lub nawet emisje akcji i obligacji w przypadku spółek. Zwykle zaciąganie takich zobowiązań ma na celu dostarczenie środków, by zrealizować konkretną inwestycję. Jeżeli firma ma trudniejszą sytuację, finansowanie dłużne zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa – tym samym chroniąc je przed ewentualnym upadkiem.

Form finansowania dłużnego jest sporo. Przedsiębiorca może wybrać, która opcja będzie w danej sytuacji optymalna. Po zaciągnięciu finansowania dłużnego oczywiście środki trzeba zwrócić. Standardowo oprócz kapitału przedsiębiorca musi pokryć także koszty okołokredytowe czy też prowizję kredytodawcy oraz oprocentowanie.

Jakie formy może przybierać finansowanie dłużne?

Form finansowania dłużnego jest naprawdę sporo. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą dobrać idealne rozwiązanie do swojego zastosowania czy konkretnej inwestycji. Najpopularniejszą formą finansowania dłużnego są kredyty bankowe – na przykład gotówkowe, zabezpieczone, linie kredytowe dla firm lub karty kredytowe. To rozwiązanie oznacza pewne opłaty. Trzeba pokryć prowizje bankowe, oprocentowanie oraz odsetki, a także koszty dodatkowe jak ubezpieczenie.

Bardzo popularną formą finansowania dłużnego są także kredyty kupieckie. Mogą ich udzielać kontrahenci firmy. To nic innego jak standardowa faktura z odroczonym terminem płatności. Taka forma finansowania nie wymaga sprawdzania zdolności i historii kredytowej. O wiele łatwiej można więc uzyskać środki. Potrzeba tylko kontrahenta z dobrą wolą. Warto zauważyć, że takie finansowanie dłużne zwykle nie wymaga żadnych dodatkowych opłat.

Firmy bardzo często korzystają również z faktoringu. To finansowanie dłużne, które ma na celu przede wszystkim zwiększenie płynności firmy. Instytucja finansowa odkupuje nieprzeterminowane wierzytelności. Faktoring oznacza sprzedawanie wystawionych faktur innemu podmiotowi. Faktor płaci umówioną sumę pomniejszoną o prowizję. Warto wiedzieć, że istnieją dwie formy faktoringu – z ryzykiem po stronie faktora (firma faktoringowa) lub faktoranta (firma sprzedającego).

Finansowanie dłużne to również wszelkie leasingi. Mogą dotyczyć samochodów, maszyn, urządzeń czy nieruchomości. Leasingi dzielimy na finansowe i operacyjne. Ten drugi rodzaj jest znacznie popularniejszy. Zwykle leasingi wiążą się z wieloma ulgami podatkowymi.

Jakie są koszty finansowania dłużnego?

Wiele zależy od konkretnie wybranej usługi. Do kosztów finansowania dłużnego zaliczamy, takie elementy jak:

 • prowizje,
 • odsetki,
 • opłaty dodatkowe,
 • premie,
 • odsetki leasingowe,
 • ewentualne kary i opłaty za opóźnienia,
 • koszty zabezpieczenia (jeżeli są konieczne).

Warto wiedzieć, że niektóre formy finansowania dłużnego oznaczają naprawdę duże wydatki dla firmy. Dlatego też dla podatników CIT ustalono limity takich kosztów. Dzięki temu firmy nie będą zadłużać się ponad miarę. To zabezpiecza zarówno przedsiębiorców jak i banki czy też instytucje finansowe.

Jaki jest limit finansowania dłużnego?

Nie jest on „sztywno” określony przez prawo. Limit zależy od zdolności danego przedsiębiorstwa do zaciągania zobowiązań. Kredytodawcy i pożyczkodawcy biorą pod uwagę sytuację finansową firmy – to ona ma największe znaczenie. Mniejsza działalność może liczyć maksymalnie na kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych. Ogromne korporacje mogą zaciągać zobowiązania sięgające miliardów złotych.

W 2023 ustalony limit kosztów finansowania dłużnego wynosi dokładnie 3 mln zł albo kwotę odpowiadającą 30% uzyskanego EBITDA przez podatnika CIT. Ta informacja pochodzi z art. 15 c Ustawy o CIT. Firmy mogą zadłużyć się na większe sumy. Chodzi tu o to, że cała nadwyżka nie będzie już zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Jakie zalety i wady ma finansowanie dłużne dla firm?

Finansowanie dłużne przybiera różne formy. Daje to sporą swobodę przedsiębiorcom. Nie warto jednak nadużywać kredytów i pożyczek, by nie nastąpiły problemy ze spłatą długów. Wtedy wierzytelność może nawet zostać sprzedana, a sam przedsiębiorca straci zdolność zaciągania zobowiązań. Miejscem do tego rodzaju handlu jest giełda długów. Każdy wierzyciel może tam zajrzeć i skorzystać.

Jakie zalety ma finansowanie dłużne?

 • umożliwia utrzymanie płynności finansowej,
 • pomoże realizować inwestycje związane ze zwiększaniem zysków,
 • ogranicza ryzyko niewypłacalności kontrahenta (np. faktoring, mikrofaktoring),
 • opłaty w większości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Jakie wady ma finansowanie dłużne?

 • jest czasochłonne,
 • jest dostępne po określonym czasie prowadzenia działalności, czasem dopiero po 2 latach działalności,
 • często oznacza spore koszty,
 • oznacza konieczność terminowej spłaty.

Finansowanie dłużne to istotna kwestia dla wielu firmy. Kapitał obcy może znacząco poprawić działanie przedsiębiorstwa – o ile zostanie wykorzystany odpowiednio.

Na co można przeznaczyć finansowanie dłużne?

Na wszystko, co jest związane z rozwojem działalności, zachowaniem płynności finansowej czy też zwiększaniem zysków.

Kto może otrzymać finansowanie dłużne?

Każdy przedsiębiorca o stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, który prowadzi działalność od określonego czasu.

Jak wysokie może być finansowanie dłużne?

Wiele zależy od konkretnej oferty kredytodawcy – nie ma określonego limitu.

Co dzieje się w razie braku spłaty finansowania dłużnego?

Dłużnik jest pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Dodatkowo przedsiębiorcę wpisuje się do rejestru osób niewypłacalnych. Oprócz tego naliczane są odsetki i kary pieniężne.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)