7 min
czym-jest-oprocenotwanie-nominalne

Regulacje prawne i nowelizacje podatkowe sprzyjają powszechnemu powierzaniu opieki finansowej instytucjom bankowym. Do najbardziej popularnych produktów bankowych pozostających do dyspozycji klienta indywidualnego oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należą:

Niskie oprocentowanie i wysoka kwota kredytu dzięki pomocy doradców Habza Finanse.

Dzięki nam weźmiesz kredyt na korzystnych warunkach i unikniesz niepotrzebnego przepłacania. Formalności zredukujemy do minimum, aby oszczędzić Ci nerwów i doprowadzić do jak najszybszego otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.

 • Konta rozliczeniowe i oszczędnościowe
 • Lokaty 
 • Kredyty
 • Karty płatnicze i kredytowe
 • Leasing
 • Faktoring
 • Portfel elektroniczny

Liczba banków i instytucji pozabankowych istniejących na rynku jest spora. Każdego dnia próbują one zwrócić uwagę potencjalnego klienta i kuszą unikatowością swoich propozycji. Przepisy prawne zobowiązują instytucje finansowe do rzetelnego informowania klientów o szczegółach oferty już na etapie reklamy. Niestety nie zawsze daje nam to wystarczającą wiedzę o faktycznych korzyściach i ponoszonych kosztach, które wiążą się z utrzymaniem kont, lokowaniem naszych pieniędzy czy zawieraniem umów kredytowych. Warto zatem poznać znaczenie kilku pojęć, z którymi spotykamy się w ofertach bankowych. Ich wyjaśnienie może stać się pomocne w podjęciu właściwych decyzji. Klient przyglądający się produktom finansowym z reguły myśli o oprocentowaniu. Z tego względu reklamy ofert handlowych szczególną uwagę zwracają na określenie oprocentowania nominalnego.

czym jest oprocentowanie nominalne - wykres oprocentowanie lokat

1 Źródło: https://najlepszelokaty.pl/6-nie-zawsze-lepsze-niz-3-czyli-kiedy-lokaty-daja-najwyzsze-zyski

Co to jest oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne to wartość wyrażana procentowo i określana w skali roku. Wskazuje ona zasady obliczania rocznej stopy procentowej, według której ustalane są odsetki naliczane od pożyczonego kapitału lub doliczane do środków zdeponowanych na lokatach i kontach bankowych.

Instytucje finansowe nie mogą samodzielnie podejmować decyzji o wysokości oprocentowania nominalnego swoich produktów. Prawidłowe obliczenie nominalnego oprocentowania w skali roku powinno uwzględniać dwa czynniki:

 • Stopę bazową, czyli referencyjną wysokość oprocentowania waluty na rynku międzybankowym. EURIBOR, LIBOR i właściwy dla rynku polskiego WIBOR to określenia na zmienny współczynnik oprocentowania pieniądza pożyczanego sobie między bankami komercjalnymi będącymi uczestnikami danej platformy. Stopa bazowa jest to wartość obowiązująca w danym okresie dla całego rynku finansowego i nie podlega negocjacjom.
 • Marżę, czyli wartość ustalaną przez instytucje finansowe dla konkretnego produktu i tym samym uzależnioną od woli i pomysłów oferującego. Marża może podlegać negocjacjom ustalanym podczas określania warunków umowy.

Suma wartości procentowej stopy bazowej i marży pozwala na określenie oprocentowania nominalnego

Na co zwrócić uwagę, przyglądając się oprocentowaniu nominalnemu lokaty lub odsetkom nominalnym kredytu?

Instytucje finansowe podpowiadają klientowi różnorodne sposoby inwestowania oszczędności i pomnażania kapitału. Jednym z najprostszych i najbardziej popularnych produktów oszczędnościowych jest lokata bankowa. Podstawową informacją marketingową stosowaną przez banki jest określenie wysokości oprocentowania nominalnego lokat lub nominalnej stopy oprocentowania, która nie jest tożsama ze wskaźnikiem RRSO (Rzeczywista stopa oprocentowania). Przy wyliczaniu zysków z powierzanych bankom oszczędności należy pamiętać, że oprocentowanie nominalne lokaty może być jedynie jednym ze współczynników tych obliczeń. Warto wiedzieć, że nie uwzględnia on:

 • faktycznego okresu trwania lokaty (ponieważ podawany jest w skali roku),
 • podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, który wynosi obecnie 19%,
 • sposobu kapitalizacji odsetek, czyli częstotliwości z jaką odsetki dopisywane są do konta,
 • inflacji, czyli zmieniającej się wartości nabywczej pieniądza.

Podobna zasada dotyczy produktów kredytowych oferowanych klientowi. Wysokość współczynnika stopy oprocentowania nominalnego podlega regulacjom prawnym wynikającym z Kodeksu cywilnego. Mają one stać się zabezpieczeniem dla kredytobiorcy.  Odsetki nominalne zaciąganych kredytów mogą jednak znacząco różnić się od faktycznie ponoszonych kosztów, gdyż w swojej definicji nie obejmują między innymi: 

 • prowizji i opłaty przygotowawczej,
 • obsługi konta w okresie kredytowania,
 • kosztów ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych,
 • kosztu ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń,
 • inflacji, czyli zmieniającej się wartości nabywczej pieniądza w okresie kredytowania.

Brak dostatecznej świadomości dotyczącej inwestowania oraz niewłaściwe określenie kosztów kredytowych może stać się powodem ogromnych kłopotów finansowych. HABZA Finanse jest instytucją, która skutecznie pomaga klientom banków i instytucji pozabankowych uporać się z takimi problemami. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się ze wszystkimi instrumentami, które pomogą w wyjściu z finansowych tarapatów.

Minimalne oprocentowanie pożyczki

Warto wiedzieć, że prawo przewiduje, dla bezpieczeństwa pożyczających, maksymalną wysokość oprocentowania pożyczki. Wynosi ona dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5%. Biorąc pod uwagę, że stopa referencyjna wynosi 1,5%, maksymalne oprocentowanie to 10% (2 x (1,5% + 3,5%) = 2 x 5% = 10%). Czy jednak istnieje coś takiego, jak minimalne oprocentowanie pożyczki?

Nie, nie ma odgórnie ustalonej wysokości oprocentowania, poniżej której nie można udzielać pożyczek. Oznacza to, że całkowicie legalna jest nawet pożyczka nieoprocentowana (czy też z oprocentowaniem wynoszącym 0%). Spotyka się ją najczęściej w przypadku pożyczek prywatnych (na przykład między członkami rodziny), ale stosują ją również niektóre firmy pożyczkowe.

Nie trać czasu na samodzielne porównywanie ofert kredytów. Powierz sprawę specjalistom.

Eksperci Habza Finanse mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które pozwolą im wyselekcjonować najlepszą ofertę kredytu i szybko uzyskać pozytywną decyzję kredytową. Bez zbędnych formalności i długiego czasu oczekiwania.

Często minimalne oprocentowanie pożyczki, a więc jak już wiemy, oprocentowanie zerowe, wykorzystywane jest w ofertach dla nowych klientów. Pierwsza pożyczka za darmo (a więc bez opłat związanych z odsetkami czy prowizją) ma skłonić pożyczkobiorców do dalszego korzystania z usług danej firmy.

Oprocentowanie pożyczki od udziałowca

Oprocentowanie pożyczki od udziałowca to bardziej skomplikowana kwestia niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Pierwszym instynktem wielu firm, które odczuwają problemy finansowe, jest pożyczenie środków od wspólnika czy udziałowca całkowicie nieodpłatnie, bez żadnego oprocentowania. Jest to niewątpliwie tańsze niż kredyt w banku. Czy jednak na pewno?

Jeśli oprocentowanie pożyczki dla spółki udzielonej przez jej udziałowca wynosi 0%, to od takiego nieodpłatnego świadczenia firma będzie musiała odprowadzić podatek. W związku z tym nieoprocentowana pożyczka nie musi być wcale tak atrakcyjna, jak zakładamy.

Trzeba przy tym wskazać, że nawet jeśli pożyczka od udziałowca jest oprocentowana, to niekoniecznie będziemy mieli możliwość zaliczenia odsetek od niej w poczet kosztów uzyskania przychodu, tak jak możemy to zrobić z pożyczką od firmy pożyczkowej czy z banku. Istnieją w tym zakresie ograniczenia, w związku z czym nie odliczymy od podstawy opodatkowania odsetek od pożyczki udzielonej przez wspólnika, jeśli na przykład posiada on więcej niż 25% udziałów w firmie.

Od czego zależy oprocentowanie nominalne kredytu?

Na oprocentowanie nominalne kredytu wpływają dwa kluczowe czynniki: stopa bazowa (w przypadku kredytów w złotówkach będzie to WIBOR) i marża banku. Pierwszy z nich jest niezależny od instytucji finansowej i nie może zostać obniżony. Z kolei marża jest ustalana przez sam bank i w związku z tym podlega negocjacjom.

Czy niskie oprocentowanie nominalne oznacza tani kredyt?

Na ostateczny koszt kredytu wpływa wiele różnych czynników. Nie tylko oprocentowanie nominalne, ale też między innymi prowizja za udzielenie kredytu i opłaty dodatkowe (na przykład opłata za ubezpieczenie). Niskie oprocentowanie nominalne nie musi więc automatycznie oznaczać, że kredyt jest korzystny.

Czy oprocentowanie nominalne może być zerowe?

W instytucjach pozabankowych znajdziemy pożyczki nieoprocentowane – zazwyczaj w ramach oferty promocyjnej dla nowych klientów. W ich przypadku nie są naliczane odsetki. Nie znajdziemy natomiast nieoprocentowanych kredytów gotówkowych.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)