8 min
czy-splata-pozyczki-ratalnej-przed-terminem-sie-oplaca

Kiedy zaciągamy kredyt lub pożyczkę, z reguły ustalamy jej okres spłaty tak, aby był zgodny z naszymi możliwościami finansowymi. Może się jednak zdarzyć, że w czasie spłaty niespodziewanie się wzbogacimy bądź po prostu zmęczy nas comiesięczne wykonywanie płatności, po czym zaczniemy rozważać wcześniejszą spłatę długu. W końcu nie możemy się spóźnić w odniesieniu do pierwotnego harmonogramu spłaty, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go wyprzedzić. Pojawia się jednak jedno ważne pytanie: czy warto to zrobić? Czy spłata pożyczki ratalnej przed terminem się opłaca?

Kiedy można dokonać spłaty pożyczki przed terminem?

Spłaty pożyczki przed terminem można dokonać w dowolnym momencie – zarówno niedługo po jej zaciągnięciu, jak i na krótki czas przed momentem przewidzianym w harmonogramie spłaty. W przypadku pewnych firm pożyczkowych konieczne bywa zgłoszenie wcześniejszej spłaty na kilka dni przed jej dokonaniem za pomocą specjalnego wniosku. Należy pamiętać, że każdy pożyczkobiorca lub kredytobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Nie mogą wiązać się z tym żadne dodatkowe opłaty, natomiast poniesiemy niewielkie koszty związane z przetrzymywaniem pieniędzy banku bądź firmy pożyczkowej przez te kilka lub kilkanaście dni, zanim zdecydowaliśmy się odstąpić od umowy.

Spłata pożyczki przed terminem oznacza proporcjonalny zwrot prowizji i innych opłat

Chociaż między pożyczkami w firmach pożyczkowych i kredytami w banku występują znaczne różnice, można wymienić również pewne podobieństwa. Oba te produkty finansowe podlegają ustawie o kredycie konsumenckim, w związku z czym, z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku, ich wcześniejsza spłata oznacza proporcjonalny zwrot prowizji i innych opłat (nie licząc opłat notarialnych). Co to oznacza w praktyce? Jeśli na przykład spłacimy pożyczkę w całości w połowie ustalonego harmonogramu spłaty, to należny nam będzie zwrot połowy prowizji i innych opłat – nawet, jeśli zostały one przez nas opłacone wcześniej w całości (czyli jeśli przykładowo uiściliśmy całą prowizję za udzielenie pożyczki od razu po jej zaciągnięciu). Chociaż w teorii bank bądź firma pożyczkowa powinna sama dokonać z nami rozliczenia, w rzeczywistości może się okazać, że konieczne będzie złożenie wniosku o zwrot prowizji. Co jednak jeśli zostanie on odrzucony? W takim wypadku możemy złożyć go jeszcze raz z pomocą prawnika, zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub wejść z pożyczkodawcą lub kredytodawcą na drogę sądową.

1 Źródło: https://www.pb.pl/maly-tsue-mobilizuje-banki-974563

Warunki wcześniejszej spłaty pożyczki

Należy pamiętać, że wcześniejsza spłata zadłużenia nie jest korzystna dla wierzyciela. Musi on w takiej sytuacji dokonać proporcjonalnego zwrotu prowizji i innych opłat, a krótszy okres spłaty może oznaczać znacznie niższe wpływy z odsetek. Razem oznacza to, że wcześniejsza spłata może równać się dla banku lub firmy pożyczkowej stratą lwiej części prognozowanego zarobku. Dlatego też w przypadku spłaty pożyczki przed terminem mogą występować pewne warunki. Szczegółowe warunki, które będą miały zastosowanie w naszym konkretnym przypadku, znajdziemy w umowie pożyczki. Jak powyżej wspomniano, konieczne może być poinformowanie wierzyciela o swoim zamiarze na 3 dni przed dokonaniem wcześniejszej spłaty. Ponadto, może zdarzyć się, że konieczne będzie opłacanie prowizji za wcześniejszą spłatę, jednak prawo dopuszcza taką ewentualność tylko w ściśle określonych przypadkach. Prowizja może zostać naliczona tylko pod warunkiem, że:

  • stopa procentowa długu jest stała w momencie spłaty;
  • wysokość długu, który powinniśmy uregulować w ciągu następnych 12 miesięcy przewyższa trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw udostępniane jest przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na potrzeby ustalenia, czy możliwe jest naliczenie prowizji za wcześniejszą spłatę, przyjmuje się kwotę z grudnia roku poprzedzającego ten, w którym dokonaliśmy wcześniejszej spłaty. Oznacza to, że jeśli przykładowo spłacimy wcześniej pożyczkę w lipcu 2020 roku, to brana pod uwagę będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku. Prawo reguluje nie tylko to, kiedy prowizja za wcześniejszą spłatę może zostać naliczona, ale także jej maksymalną wysokość dzięki czemu, nawet jeśli pożyczkodawca zażąda najwyższej możliwej kwoty, nie powinna to być opłata bardzo dotkliwa. Wysokość prowizji nie może przekroczyć:

  • 0,5% części pożyczki, którą chcemy spłacić – jeśli wcześniejsza spłata będzie miała miejsce nie wcześniej niż rok przed terminem spłaty wyznaczonym w harmonogramie;
  • 1% części pożyczki, którą chcemy spłacić – jeśli wcześniejsza spłata będzie miała miejsce wcześniej niż rok przed terminem spłaty wyznaczonym w harmonogramie.

W praktyce oznacza to, że jeśli pożyczka spełnia powyższe warunki i jej okres spłaty przypada za pół roku, to pożyczkodawca może (jednak nie musi) naliczyć prowizję w wysokości maksymalnie 0,5%. Jeśli zaś pożyczka spełnia powyższe warunki, ale według harmonogramu spłacimy ją dopiero za dwa lata, to prowizja może wynosić maksymalnie 1%.

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej – jak jej dokonać?

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej to bardzo prosty proces. W pierwszej kolejności należy dostarczyć informację o takim zamiarze pożyczkodawcy, o ile jest to wymagane, a następnie dokonać wpłaty całości pozostałego kapitału i innych opłat na konto, na które dotychczas dokonywaliśmy wpłaty rat zgodnie z harmonogramem.

Z Habza Finanse pozyskasz dodatkowe środki na korzystnych warunkach

Nasi eksperci znajdą dla Ciebie najkorzystniejszą możliwą ofertę

Od momentu zaksięgowania naszej wpłaty wierzyciel będzie miał 14 dni na rozliczenie pożyczki. Może się okazać, że nasze obliczenia były błędne i dokonaliśmy zbyt małej wpłaty, w związku z czym nie nastąpi zamknięcie pożyczki, ale bywa też, że należeć nam się będzie zwrot nadpłaty.

Czy warto spłacić pożyczkę ratalną przed terminem?

Spłata pożyczki ratalnej przed terminem ma znaczące zalety: nie tylko szybciej pozbędziemy się presji psychicznej związanej z byciem zadłużonym, ale także odzyskamy proporcjonalną część opłat związanych z długiem. Z drugiej strony, w niektórych przypadkach pojawić się może prowizja za wcześniejszą spłatę. Ponadto, dokonując całkowitej spłaty zobowiązania, które normalnie uregulowalibyśmy dopiero za długi czas poprzez mniejsze, comiesięczne płatności, pozbawiamy się sporej sumy, która mogłaby się przydać w razie nieplanowanych wydatków. Spłacając pożyczkę zgodnie z harmonogramem możemy na dłuższą metę nieco stracić, ale za to w danym momencie będziemy mieli więcej środków do dyspozycji. Tak więc to, czy warto spłacić pożyczkę ratalną przed terminem, zależy od naszej woli i sytuacji finansowej. Wcześniejsza spłata z reguły jest korzystna finansowo na dłuższą metę, ale krótkoterminowo wiąże się z dużym wydatkiem, na który musimy się przygotować, a przede wszystkim zweryfikować, czy nas na niego stać.

Spłata pożyczki ratalnej przed terminem – podsumowanie

Spłata długów przez terminem to coraz częściej spotykany temat, zwłaszcza w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. Zdecydowanie warto się nim zainteresować, chociaż trzeba wskazać, że nie zawsze wcześniejsza spłata pożyczki będzie idealnym rozwiązaniem.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)