5 min
czy mozna wrzucic kredyt firmowy w koszty

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się często z koniecznością wykorzystania wsparcia finansowego, jak kredyty firmowe. Wliczanie w koszty jest bardzo istotne dla planowania działalności. Przedsiębiorca zawsze ponosi jakieś wydatki, które są związane między innymi z podatkami. Czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty? Na to pytanie obszernie odpowiadamy poniżej.

Kredyt firmowy w kosztach — czy to możliwe?

Wśród wydatków, jakie ponosi przedsiębiorca, znajdują się między innymi koszty podatkowe. Do nich zalicza się wszystkie opłaty związane z uzyskaniem przychodu lub zachowaniem czy zabezpieczeniem jego źródła. Czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna. Kredyt można wliczyć, ale tylko w specyficznych przypadkach – przede wszystkim, kiedy zostanie on przeznaczony na prowadzenie działalności.

Warto zwrócić uwagę na art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Określono tam, jakie konkretnie wydatki nie są kwalifikowane jako koszty podatkowe. Nie zalicza się między innymi opłat związanych ze spłatą pożyczek lub kredytów. Mimo wszystko wyjątkiem są skapitalizowane odsetki od tego rodzaju zobowiązań finansowych.

Kredyt dla firm nie będzie więc się kwalifikował zawsze. Mimo wszystko wydatki związane ze spłatą zobowiązania waloryzowane kursem waluty obcej są zaliczane jako koszty uzyskania przychodu. Kredyt nie jest przychodem firmowym. Dotyczy to również dowolnego rodzaju pożyczek. Jeżeli chcemy wrzucić kredyt firmowy w koszty, będzie to możliwe tylko dla wymienionego powyżej wyjątku. Kwalifikują się jedynie wydatki związane ze zobowiązaniem waloryzowane w walucie obcej.

Kredyt w kosztach firmy – jaka jest podstawa prawna?

Kiedy zastanawiasz się, czy można wrzucić kredyt firmowy w koszty, warto sprawdzić podstawy prawne, które o tym decydują. Są to:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1187):
  • Art. 15a ust. 1 pkt 1: Kredyt uzyskany przez podatnika może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli został zaciągnięty na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 1844):
  • Art. 13 ust. 1 pkt 2: Wydatki na nabycie lub zbycie akcji, lub udziałów w innych podmiotach oraz inne wydatki inwestycyjne, które nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, można wskazać w skróconym bilansie lub w dodatkowych informacjach do bilansu.
 • Polskie Standardy Rachunkowości (PSR):
  • PS4 „Przychody”, PSR 5 „Koszty”, PSR 19 „Rozrachunki finansowe” oraz inne związane z zasadami ujmowania kosztów w sprawozdaniach finansowych.

Kredyt dla firm tylko w wybranych przypadkach może być wliczony w koszty. Zależy to od spełnienia określonych warunków. Najlepiej skonsultować daną sprawę z doradcą finansowym. Czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty? Według polskiego prawa tak — jednak tylko w specyficznych przypadkach.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Jak wliczyć kredyt firmowy w koszty? Warunki

Można wliczyć kredyt firmowy w koszty, lecz tylko po spełnieniu kilku istotnych warunków. Są one bardzo istotne i narzucone przez polskie prawo. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe nie mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodu. Kiedy kredyt się kwalifikuje?

 • Cel, na który środki zostaną przeznaczone, jest związany z działalnością gospodarczą,
 • Dokumentacja i dowody związku kredytu z działalnością gospodarczą muszą zostać skrupulatnie przygotowane,
 • Kredyt musi być zgodny z przepisami prawa oraz księgowości.

Zdolność kredytowa ma znaczenie jedynie przy zaciąganiu zobowiązania – tutaj nie wpłynie w żaden sposób. Czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty? Tak, lecz dopiero w momencie faktycznej spłaty rat.

Co można wrzucić w koszty, mając zaciągnięty kredyt firmowy?

Oczywiście całe raty od zaciągniętego kredytu nie mogą zostać wskazane jako koszty uzyskania przychodu. Kwalifikuje się jednak część odsetkowa od tej opłaty. Prowizja instytucji finansowej również może zostać wrzucona w koszty uzyskania przychodu. Wydatki związane z udzieleniem produktu i jego obsługa także będą się kwalifikować. Jedynie rata kapitałowa nie zalicza się jako koszty uzyskania przychodu.

Podczas prowadzenia firmy możemy odliczyć następujące koszty podatkowe:

 • Już zapłacone odsetki od kredytu,
 • Opłaty bankowe oraz prowizje związane ze spłatą lub udzieleniem kredytu,
 • Opłaty dotyczące ubezpieczenia kredytu.

Kto decyduje o przyznaniu kredytu? Oczywiście bank, jednak rozliczenie związane z kosztami uzyskania przychodu stoi po stronie przedsiębiorcy. Urząd później sprawdza poprawność. Czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty? Nie w całości, jednak duża jego część jest uznawana za opłaty związane z prowadzeniem działalności. W razie nieścisłości warto kontaktować się z doradcą finansowym.

Z pomocą doradcy Habza możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Kredyt na osobę fizyczną a koszty firmy – jak wygląda zależność?

Już wiesz, czy kredyt firmowy można wrzucić w koszty. Warto wiedzieć, że dotyczy to również zobowiązania zaciągniętego przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność. Bardzo ważne jest jednak spełnienie powyższych warunków.

Przede wszystkim kredyt musi być przeznaczony na działalność gospodarczą. Należy przygotować odpowiednią dokumentację, która to potwierdza. Finansowanie powinno być zgodne z przepisami księgowości i podatkowymi. Oczywiście nie mogą również wystąpić żadne nadużycia.

Kredyt na osobę fizyczną a koszty firmy – jaka jest zależność? Taka forma finansowania może zostać uznana jako opłaty związane z prowadzeniem działalności. Najważniejszy element to cel, na który przeznaczamy pożyczone środki.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)