8 min
skladki-zus-dla-przedsiebiorcow-na-rok-2021

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoją firmę w Polsce, jest zobowiązany do tego, aby opłacać składki ZUS. Konieczność opłacania składek to dla większości z nas obowiązek, którego wolelibyśmy uniknąć, jednak aby legalnie prowadzić swoją działalność, nie da się tego pominąć. Na składki ZUS składa się ubezpieczenie: emerytalno -rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Przedsiębiorca może też płacić składkę chorobową, jednak jest to jego dobrowolna decyzja. Niezależnie od tego, czy Twoja firma generuje już dochody, będziesz zobowiązany do tego, aby co miesiąc uiszczać odpowiednią opłatę za siebie oraz swoich pracowników.

Ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2021?

Do kiedy należy opłacić składki ZUS? Ile wynosi mały ZUS dla nowych firm?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Zacznijmy od podstaw, czyli od zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Jest to bardzo ważny obowiązek wobec ZUS, który musi spełnić przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą. Jeśli zakładasz firmę i nie spełniasz obowiązków, aby zwolniono Cię z konieczności rejestracji w CEIDG, to musisz złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Możesz to zrobić osobiście, ale istnieje możliwość wysłania wniosku listem poleconym. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest też zarejestrowanie się przez internet na stronie www.ceidg.gov.pl za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Po złożeniu wniosku Twoja firma zostanie wpisana do ewidencji, otrzyma numer NIP, numer REGON oraz zostaniesz zgłoszony jako płatnik składek ZUS.

Po zarejestrowaniu działalności musisz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie oraz członków swojej rodziny. W tym celu musisz złożyć następujące dokumenty:

– ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
– ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
– ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Podane dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Dokumenty możesz złożyć razem z wnioskiem CEIDG-1 w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy. Nie musisz ich przekazywać do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych przekazanych do urzędu sam zapisze na Twoim koncie zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków Twojej rodziny i zgłoszenie zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu. Jeśli zatrudniasz pracowników, to ich także musisz zgłosić. Masz na to 7 dni od ich zatrudnienia.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku


Wysokość składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Przedsiębiorca, który nie opłaca składek ZUS, naraża się na kary takie jak: naliczanie odsetek za zwłokę, dodatkowe opłaty, karę grzywny do 5000 zł oraz postępowanie egzekucyjne czy też wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie warto więc rezygnować z opłacania składek, ponieważ jest to obowiązek każdej osoby, która prowadzi firmę. Składki ZUS opłaca się na:

– ubezpieczenie społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W 2021 roku składki ZUS są tylko trochę wyższe w porównaniu do składek z 2020 roku. Wzrost składek ZUS jest wynikiem wzrostu średniego prognozowanego wynagrodzenia na 2021 rok, które zostało przyjęte na poziomie 5259 zł. Podstawa wymiaru składek ZUS dla osób prowadzących własną firmę w 2021 roku stanowi 60% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 155,40zł.

Składki za styczeń – grudzień 2021 roku

Rodzaj ubezpieczenia/ funduszuEmerytalneRentoweWypadkowe
Podstawa wymiaru3 155,40 zł3155,403155,40
Wysokość składki w %19,52%8%1,67%
Kwota składki615,93 zł252,43 zł52,70 zł
Suma składek do zapłaty1 457,49 zł1 457,49 zł1 457,49 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1 380,18 zł1 380,18 zł1 380,18 zł
Rodzaj ubezpieczenia/ funduszuChoroboweFP i FSZdrowotne
Podstawa wymiaru3155,403155,404 242,38 zł
Wysokość składki w %2,45%2,45%9%
Kwota składki77,31 zł77,31 zł381,81 zł
Suma składek do zapłaty1 457,49 zł1 457,49 zł1 457,49 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1 380,18 zł1 380,18 zł1 380,18 zł

Preferencyjny ZUS „mały ZUS” dla nowych firm w 2021 roku

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzić swoją działalność gospodarczą, mają możliwość skorzystania z preferencyjnej składki ZUS, czyli tzw. małego ZUS-u. Preferencyjna składka ZUS polega na tym, że przez 2 lata właściciel firmy musi płacić jedynie zmniejszone składki ZUS. Co więc początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z „ulgi na start”, czyli półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne – składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i składki na Fundusz Pracy. Ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego, które przedsiębiorca musi opłacać, jednak może odliczyć ją od podatku. Korzystając z „ulgi na start” przez 6 miesięcy, mały ZUS będziesz opłacać przez kolejne 2 lata, czyli od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności.

Mały ZUS nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Nie skorzystają z niego wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, jednoosobowi założyciele spółki z o.o oraz twórcy i artyści. Z preferencyjnego ZUS-u nie mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Na przykład, jeśli zrezygnowałeś z pracy na etacie, jako informatyk i rozpocząłeś działalność w tej samej branży, świadcząc jednocześnie usługi informatyczne dla byłego pracodawcy, to nie będziesz mógł skorzystać z preferencyjnych warunków, które oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy też pamiętać o tym, że aby skorzystać z preferencyjnego ZUS-u dla nowej firmy, trzeba złożyć oświadczenie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziło się innej działalności gospodarczej.

Składki preferencyjne ZUS dla nowych firm w 2021 roku – styczeń- grudzień 2021

Rodzaj ubezpieczenia:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweZdrowotne
Podstawa wymiaru840 zł840 zł840 zł840 zł4 242,38 zł
Wysokość składki w %19,52%8%1,67%2,45%9%
Kwota składki163,97 zł67,20 zł14,03 zł20,58 zł381,81 zł
Suma składek do zapłaty647,59 zł647,59 zł647,59 zł647,59 zł647,59 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego627,01 zł627,01 zł627,01 zł627,01 zł627,01 zł

Do kiedy przedsiębiorca musi opłacić składki ZUS?

Składki ZUS opłacane są w trzech podstawowych terminach czyli:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych,
  • do 10 dnia następnego miesiąca – w przypadku do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.

Od stycznia 2018 przedsiębiorca może opłacić składki ZUS jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek składkowy. Numer rachunku, na który należy przelewać składki, otrzymasz listem poleconym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uproszczony został także sposób wykonywania przelewu. Obecnie nie musisz podawać już wszystkich danych identyfikacyjnych (numeru NIP, numeru REGON, numeru składki), składki możesz opłacić zwykłym przelewem, podobnie jak płaci się za rachunki domowe. Na przelewie wystarczy wpisać swój indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku

Podsumowanie

Opłacanie składek ZUS należy do obowiązków każdego przedsiębiorcy, który chce prowadzić swoją działalność gospodarczą w Polsce. Za uchylenie się od tego obowiązku, czyli nieprzelewanie składek do ZUS grozi: kara grzywny do 5000 zł, naliczanie odsetek za zwłokę, dodatkowe opłaty oraz postępowanie egzekucyjne czy też wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku wynoszą 1 457,49 zł lub 1 380,18 zł, jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli chcesz dopiero otworzyć swoją działalność gospodarczą, to możesz skorzystać z „ulgi na start” oraz małego ZUS-u. W 2021 preferencyjne składki ZUS wynoszą 647,59 zł lub 627,01 zł, jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Z preferencyjnych warunków można korzystać przez 24 miesiące, a z „ulgi na start” przez 6 miesięcy. Składki należy opłacić do 5,10 lub 15 dnia miesiąca.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek