6 min
zmiana-warunkow-umowy-przez-pozyczkodawce-czy-jest-mozliwa

Pożyczki są zazwyczaj zobowiązaniami zawieranymi na stosunkowo krótkie okresy, przynajmniej w porównaniu do kredytów w banku. Nie oznacza to jednak, że od momentu podpisania umowy do określonego w harmonogramie momentu spłaty pożyczki nic nie może się zmienić, czy to w sytuacji pożyczkobiorcy, czy pożyczkodawcy. Możemy się w takim razie zastanawiać: czy jest możliwa, a jeśli tak, to w jakich przypadkach, zmiana warunków umowy przez pożyczkodawcę?

Pożyczka powyżej 1000 złotych może być zawierana tylko w formie dokumentowej

Kodeks cywilny wskazuje, że każda pożyczka na kwotę powyżej 1000 złotych powinna mieć formę dokumentową. Legalnie działające instytucje pożyczkowe w związku z tym, z pewnością dostarczą nam kopię zawartej umowy.

Takie wymaganie istnieje właśnie między innymi po to, aby zmiana jej warunków nie mogła być samowolna i trudna do udowodnienia. Każda ze stron może w każdej chwili sprawdzić, na jakie warunki wyrażono zgodę. W związku z tym nie ma szans przykładowo, aby na początku ustalono oprocentowanie w wysokości 8%, a następnie pożyczkodawca nagle zaczął naliczać odsetki od oprocentowania w wysokości 15% twierdząc, że taka była umowa.

Należy pamiętać, że forma dokumentowa nie oznacza formy pisemnej. Obecnie prym wiodą pożyczki zawierane przez Internet, a w ich przypadku kopia umowy trafia zazwyczaj na maila, w formacie PDF. Pocztą możemy się spodziewać otrzymania jedynie harmonogramu spłaty.

zmiana warunkow umowy przez pozyczkodawce - wykres liczba klientow

1 Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/492450/kredyt-trendy-raport-bik-za-rok-2019

Co musi znaleźć się w umowie pożyczki?

Każda firma pożyczkowa może formułować umowy nieco inaczej, natomiast są pewne elementy, które powinny się w nich znaleźć zawsze. Dzięki temu obie strony będą miały pewność, że w razie czego treść umowy rozstrzygnie jakiekolwiek niejasności i spory, a warunki pożyczki będą jasne i przejrzyste. Mowa konkretnie o takich elementach, jak:

  • data i miejscowość
  • dokładne dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy
  • termin i sposób spłaty pożyczki
  • wysokość oprocentowania, prowizji i innych opłat
  • suma pożyczki
  • całkowita kwota do spłaty
  • warunki odstąpienia od pożyczki
  • termin i sposób wypłaty pożyczonej sumy
  • warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Jak widać, jest ich stosunkowo dużo, natomiast taka dokładność jest niezbędna do ochrony praw obu stron umowy. Umowę pożyczki zdecydowanie warto przeczytać przed jej podpisaniem, aby później nie zostać nieprzyjemnie zaskoczonym. Może nam się wtedy wydawać, że nastąpiła samowolna zmiana warunków umowy przez pożyczkodawcę, ale w rzeczywistości na dane warunki zgodziliśmy się podpisując pierwotny dokument.

Czym jest aneks do umowy pożyczki?

Aneks jest załącznikiem do umowy pożyczki, który wprowadza w niej zmiany. Różnego rodzaju aneksów można podpisać dowolną ilość, aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania. Możliwość ich tworzenia powinna zaznaczać pierwotna umowa pożyczki. Tak jak pożyczka, aneks powinien mieć formę dokumentową. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy zwarliśmy pożyczkę w fizycznym oddziale pożyczkodawcy, czy przez Internet i umowę otrzymaliśmy tylko w formie pliku, a nie papierową.

Rozwiązywanie aktualnej umowy i zawieranie kolejnej tylko po to, aby dokonać jakiejś drobnej zmiany, na przykład w okresie spłaty długu, byłoby nie tylko uciążliwe, ale w wielu przypadkach także kosztowne. Dzięki aneksowi nie ma takiej potrzeby, a pierwotna umowa wciąż zachowuje ważność, nie licząc oczywiście tych jej postanowień, które zostały zmienione – w ich przypadku bierze się pod uwagę zapisy aneksu.

W jakiej sytuacji można zmienić warunki umowy pożyczki?

Zmiana umowy pożyczki przez pożyczkodawcę może nastąpić z wielu różnorodnych przyczyn. Jedną z nich jest zgłoszenie przez klienta chęci modyfikacji warunków pierwotnej umowy, zazwyczaj z powodu problemów finansowych.

Należy jednak pamiętać, że wydłużenie okresu spłaty pożyczki, względem tego ustalonego pierwotnie, co prawda zmniejszy wysokość raty, czy odwlecze w czasie moment spłaty chwilówki, ale zazwyczaj także zwiększy jej koszty, bowiem dłużej naliczać się będą odsetki.

Innym powodem wprowadzania aneksu do umowy może być chęć dostosowania jej przez pożyczkodawcę do nowych wymagań czy zaleceń prawnych, czy po prostu nowych procedur wdrożonych w firmie.

Niezależnie od przyczyny, pożyczkodawca nie ma możliwości zmiany umowy bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Powinien wystosować do niego odpowiednią informację co najmniej 14 dni przed wejściem w życie postanowień aneksu.

Co możemy zrobić, jeśli nie chcemy podpisać aneksu?

Zmiana warunków umowy przez pożyczkodawcę nie może być przymusowa. Nie mamy obowiązku zgodzić się na przedstawiony nam aneks, natomiast trzeba pamiętać, że nie tylko bezpośrednie wyrażenie zgody, ale nawet nie udzielenie odpowiedzi na wiadomość wierzyciela będzie uznane za akceptację nowych warunków. Jeśli się z nimi nie zgadzamy, musimy wyraźnie to zaznaczyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, kiedy nas o nich powiadomiono.

Co stanie się, jeśli nie wyrazimy zgody na aneks? Umowa pożyczki zostanie rozwiązana i rozpocznie się 30-dniowy okres wypowiedzenia. W tym czasie musimy zebrać fundusze, aby spłacić całość pożyczonej kwoty wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi. Często może być to bardzo trudne, co oznacza, że konieczne może być zaakceptowanie aneksu, nawet jeśli nie jesteśmy z niego zadowoleni.

Przy tym należy pamiętać, że pożyczkodawca nie może stosować, czy to w pierwotnej umowie, czy to w aneksie, zapisów niezgodnych z prawem (np. odnośnie do wysokości odsetek za opóźnienie) i nawet, jeśli się pod nimi podpiszemy, to wciąż nie będą one miały mocy prawnej.

Zmiana warunków umowy przez pożyczkodawcę – podsumowanie

Zmiana warunków umowy przez pożyczkodawcę nie nastąpi w przypadku każdej pożyczki, ale warto wziąć pod uwagę, że taka sytuacja może mieć miejsce. Aneks do umowy nie zawsze musi być czymś złym – niekiedy jest potrzebny ze względów formalnych i nie wpływa na koszt czy okres spłaty pożyczki, w niektórych przypadkach proszą o niego też sami pożyczkobiorcy, ponieważ na przykład obecna wysokość rat sprawia im problem i chcą ją zmniejszyć, aby być w stanie regulować dług w terminie.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)