4 min
chwilowka-na-raty-jak-to-wyglada-w-praktyce

Zamożność przeciętnej polskiej rodziny ciągle pozostawia wiele do życzenia. Ceny usług i niezbędnych do życia artykułów systematycznie rosną, a nasze portfele nie zawsze nadążają za zwiększającymi się z dnia na dzień wydatkami. Planowanie domowego budżetu bywa czasem niezmiernie trudne i niełatwo mówi się o oszczędzaniu. Realizacja dalekosiężnych planów i urzeczywistnianie marzeń często wiąże się z koniecznością zasilenia domowej „skarbonki”. Motywacją do ubiegania się o dodatkowe fundusze w instytucjach finansowych mogą być również nieprzewidziane zdarzenia losowe.

Kredyt bankowy czy chwilówka na raty?

Procedury bankowe niezbędne przy zawieraniu umów kredytowych często odstraszają zawiłością i skomplikowaniem. Pozyskanie potrzebnych zaświadczeń, weryfikacja dochodów i kompletowanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o kredyt bankowy wiążą się z (często długimi) terminami oczekiwania na dopięcie wszelkich formalności. Sprostanie niezbędnym wymaganiom zmusza również do wielu wizyt w siedzibie kredytodawcy. Regulacje prawne, którym podlegają instytucje bankowe zobowiązują do rzetelnego prześledzenia wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy. Każda niekorzystna weryfikacja BIK może stać się powodem odrzucenia wniosku o środki pieniężne w banku. Wygodnym rozwiązaniem takich sytuacji mogą być propozycje pozabankowych firm pożyczkowych. Działalność tych instytucji regulują przepisy prawne Kodeksu Cywilnego i tak samo jak banki podlegają nadzorowi KNF. Nie muszą jednak podporządkowywać się takim samym obostrzeniom proceduralnym, a ich regulaminy bardziej liberalnie podchodzą do zdolności kredytowych klienta. Z tego względu produkty z oferty firm pożyczkowych cieszą się rosnącą popularnością. Jednym z nich jest chwilówka na raty, która w swej formie przypomina kredyt zaciągany w banku. 

Kto może otrzymać chwilówkę na raty?

O uzyskanie chwilówki ratalnej może ubiegać się każda osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada obywatelstwo polskie.

Chwilówka, a chwilówka ratalna – czym się różnią?

Pojęciem chwilówki nazywana jest pożyczka krótkoterminowa oferowana przez pozabankowe instytucje finansowe. Jest to z reguły szybka pomoc pieniężna udzielana na prostych, przejrzystych zasadach, której jednorazowa, całkowita spłata wymagana jest w określonym w umowie terminie.  Wymagalność takiego zobowiązania to zazwyczaj ok. 30 – 60 dni, co znacznie ogranicza wysokość kwot możliwych do uzyskania. W praktyce oznacza to sumy nie przekraczające kilku tysięcy złotych. Trochę inaczej wygląda to przy zawieraniu umowy o chwilówkę na raty. Różnica polega na formie spłaty zaciągniętego zobowiązania i pułapu oferowanej sumy zadłużenia. Procedury zawarcia umowy nie są skomplikowane. Powszechne staje się zawieranie takich umów bez potrzeby wychodzenia z domu i skorzystania z wniosków online. 

Jak wyglądają warunki spłaty chwilówki ratalnej?

Zasady spłaty chwilówki ratalnej powinny być dokładnie opisane w zawieranej umowie. Zwykle dotyczy to podziału zadłużenia na równe części podlegające wymagalności w określonym czasie. Harmonogram spłaty zobowiązania ratalnego powinien jasno określać:

  • wysokość rat
  • ilość rat podlegających spłacie
  • częstotliwość uiszczania rat
  • termin ich wymagalności
  • pozostałe warunki spłaty

Spłata zadłużenia chwilówki ratalnej uzależniona jest od wysokości sumy udzielanego kredytu. Możemy tutaj mówić o kwotach sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z tego względu różna może być wysokość i ilość rat proponowanych do spłaty oraz częstotliwość ich uiszczania. Przy mniejszych pożyczkach często praktykowana jest tygodniowa forma regulowania należności. Wyższe zobowiązania objęte są z reguły miesięcznym harmonogramem ratalnym. Termin wymagalności kolejnych rat może być negocjowany w momencie podpisywania wniosku. Oferty pożyczkowe są elastyczne i dostosowują daty spłaty kolejnych rat do wygody klienta. Analizując umowę chwilówki ratalnej należy uważnie przyjrzeć się innym warunkom dotyczącym jej spłaty. Określają one między innymi wysokość kar nakładanych za nieterminowość pożyczkobiorcy.

Utrata płynności finansowej do regulowania rat może stać się przyczyną sporych kłopotów. HABZA Finanse wyspecjalizowała się w konsolidacji chwilówek. Doświadczony zespół pośredników kredytowych firmy oferuje skuteczną pomoc w wyjściu z pętli zadłużeniowej. Wszechstronna wiedza i możliwości negocjacji umów kredytowych z pracownikami instytucji finansowych na szczeblu decyzyjnym stają się nieocenionym wsparciem dla pogrążonego w kłopotach pożyczkobiorcy.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)