7 min
spolka z o o jednoosobowa

Jednoosobowa spółka z o.o. pozwala jednemu przedsiębiorcy w pełni kontrolować wszystkie działania. Zyskuje on przede wszystkim zminimalizowane ryzyko finansowe dotyczące inwestycji. W artykule przybliżamy, czym konkretnie jest jednoosobowa spółka z o.o., jak działa oraz kiedy warto rozważyć takie rozwiązanie.

Czym jest spółka z o.o. jednoosobowa?

Spółka z o.o. jednoosobowa to forma prawna przedsiębiorstwa, w której jedna osoba pełni rolę udziałowca. Objęty jest kapitał zakładowy oraz udziały. W ramach tej danej spółki istnieje tylko jeden inwestor, zarządca i właściciel udziałów – to ta sama osoba. Taka forma prowadzenia firmy działa bardzo podobnie jak standardowa jednoosobowa działalność gospodarcza. Odpowiedź na pytanie, czy spółka z o.o. może być jednoosobowa, jest już jasna.

Występuje tutaj jednak rozdzielenie między kapitałem zakładowym a osobistym majątkiem właściciela. Dzięki temu ryzyko finansowe związane z prowadzeniem działalności zostaje znacząco zmniejszone. Jednoosobowa spółka z o.o. przynosi pewne korzyści dla przedsiębiorcy. Taka struktura prawna jest często skuteczna i sprawdza się świetnie, jeśli chodzi o prowadzenie działalności samodzielnie. Można liczyć na korzyści podatkowe, organizacyjne oraz prawne.

Jednoosobowa spółka z o.o. oznacza, że przedsiębiorca ryzykuje tylko kapitałem zakładowym, jeśli chodzi o inwestycje. Dzięki temu w razie upadłości spółki z o.o. nie zostanie zajęty jego majątek. Jeśli chodzi o rodzaje spółek, większość wymaga do prowadzenia co najmniej dwóch osób. W tym przypadku jedyny właściciel zyskuje całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Jak działa jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Należy wiedzieć, że jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie różnić się pod pewnymi względami od działalności, gdzie udziałowców jest więcej. Tutaj właściciel ma pełną kontrolę, a jego wkład stanowi kapitał zakładowy. Zarządzanie spółką należy tylko do jednej osoby. Wszystkie decyzje podejmuje ona samodzielnie. Odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wkładu właściciela spółki.

Jednoosobowa spółka z o.o. wciąż musi prowadzić księgowość zgodnie z przepisami i przechowywać odpowiednią dokumentację. Właściciel rozlicza się na zasadach ogólnych podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub może wybrać podatek liniowy (PIT). Wszystko zależy od sytuacji finansowej. Jedyny udziałowiec może dokonywać dowolnych zmian w strukturze spółki – statut, kapitał lub udziały. Warto zauważyć, że jednoosobowa spółka z o.o. oznacza także, że właściciel może w dowolnym momencie samodzielnie zamknąć działalność. Może ona także być przekształcona na inną formę prawną.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Jak zostać właścicielem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Utworzenie jednoosobowej spółki z o.o. jest oczywiście możliwe. Aby zostać jej właścicielem, należy ją stworzyć i spełnić pewne formalności:

  1. Wybór nazwy spółki – to pierwszy krok w tworzeniu jednoosobowej sp z o.o.;
  2. Sporządzenie umowy spółki – musi ona zawierać informacje o nazwie spółki, siedzibie, kapitale zakładowym, przedmiocie działalności oraz roli i obowiązkach jedynego udziałowca. Dokument należy podpisać przed notariuszem.
  3. Wpłata kapitału zakładowego – należy go przelać na rachunek bankowy spółki;
  4. Zgłoszenie spółki do KRS – po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku otrzymujemy kod KRS oraz NIP dla spółki;
  5. Zgłoszenie spółki do Urzędu Skarbowego – wtedy uzyskujemy numer REGON;
  6. Uzyskanie ewentualnych pozwoleń – niektóre działalności wymagają pozwoleń, by je prowadzić.

Spółka z o.o. jednoosobowa, jeśli chodzi o zakładanie, jest dość złożona. Proces może być trudny, ponieważ trzeba przygotować sporo formalności. Najczęściej zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika lub doradcy prawnego.

Jakie wady i zalety ma jednoosobowa spółka z o.o.?

Jednoosobowa spółka z o.o. przede wszystkim chroni majątek przedsiębiorcy, który ryzykuje tylko kapitałem zakładowym. Posiadanie takiego statusu również zwiększa wiarygodność firmy. Często jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia korzystniejsze rozwiązania podatkowe. Przedsiębiorca może również znacznie łatwiej uzyskać kredyt.

Jeżeli występuje tylko jeden udziałowiec, korzysta on ze wszystkich przywilejów. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dość elastyczną formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Różne osoby tak często ją wybierają przez korzyści, które gwarantuje.

Spółka jednoosobowa ma także pewne wady. Przy jej zakładaniu trzeba liczyć się ze sporymi kosztami i formalnościami. Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących działalności może być także trudne. Oprócz tego właściciel traci kontrolę, gdy wyda zbyt dużo udziałów, które zostaną zakupione. Firma może napotkać trudności w rozwoju oraz ma pewne ograniczenia podatkowe.

Doradca Habza znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza.

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS – jaka jest zależność?

Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. ma pewne obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przede wszystkim trzeba opłacać ubezpieczenie społeczne. Wysokość składek jest zależna od przychodu i minimalnej podstawy ich wymiaru. Jednoosobowa spółka z o.o. musi zostać zgłoszona do ZUS-u, informując o osiąganych dochodach i działalności.

Właściciel przedsiębiorstwa jest zobowiązany, by co roku przygotować rozliczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wtedy należy zadeklarować osiągnięty dochód i opłacić odpowiednie składki. Warto wiedzieć, że jedyny udziałowiec ma także dostęp do różnych zasiłków oraz świadczeń, jak np. chorobowe, emerytury, renty lub macierzyńskie. 

Jednoosobowa spółka z o.o. a jednoosobowa działalność gospodarcza – jakie są różnice?

Należy wiedzieć, że jednoosobowa spółka z o.o. i jednoosobowa działalność gospodarcza to dwie zupełnie różne formy prowadzenia przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy ich porównanie.

Jednoosobowa spółka z o.o.Jednoosobowa działalność gospodarcza
OdpowiedzialnośćOgraniczona do wysokości wniesionego przez właściciela wkładu do kapitału zakładowegoPełna odpowiedzialność za zobowiązania firmy swoim majątkiem
Osoba prawnaSpółka z o.o. jest odrębnym bytem prawnym od właścicielaBrak odrębnej osoby prawnej
ZarządMoże mieć powołany przez właściciela zarząd lub on sam prowadzi działalnośćZarządem jest właściciel
RejestracjaNależy zgłosić spółkę z o.o. do KRSDziałalność musi być zarejestrowana w CEIDG
PodatkiPodatek dochodowy od osób prawnych (CIT) lub podatek liniowy od osób fizycznych (PIT)Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Główną różnicą jest tutaj poziom odpowiedzialności. Jednoosobowa spółka z o.o. chroni właściciela przed utratą majątku, jednak narzuca pewne dodatkowe obowiązki i koszty przy jej zakładaniu.

Jakie ograniczenia ma jednoosobowa spółka z o.o.?

Przede wszystkim może ona mieć tylko jednego udziałowca. Dodatkowo właściciel jest zobowiązany do wpłaty kapitału zakładowego na podstawie umowy. Samodzielne zarządzanie może być uciążliwe. Spółka musi także prowadzić księgowość i dokumentację finansową, co wymaga dodatkowej pracy.

Właściciel musi rozliczać się z podatkami i opłacaniem składek zdrowotnych – to dość spore wydatki. Proces likwidacji będzie również bardziej problematyczny, kiedy jest tylko jeden udziałowiec. Warto także wiedzieć, że jednoosobowa spółka z o.o. narzuca pewien kapitał minimalny zależnie od rodzaju działalności.

Wiesz już, czy może być jednoosobowa spółka z o.o. oraz na jakich zasadach funkcjonuje. Zakładając firmę, podejmuj rozsądną decyzję!

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)