8 min
nowy-polski-lad-a-kredyty-zmiany-w-kredytach-hipotecznych-i-nie-tylko

Nowy Polski Ład to zapowiedziany przez rząd program inwestycyjny, który ma wpłynąć na wiele obszarów życia obywateli. Wprowadza on między innymi pewne zmiany odnośnie do kredytów hipotecznych, które mają w zamierzeniu pomóc, zwłaszcza osobom młodym, wejść w posiadanie własnych czterech kątów.

W tym artykule przede wszystkim omówimy właśnie program „Mieszkanie bez wkładu” – to, na czym polega, co można dzięki niemu zyskać i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać. Warto zawczasu poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, aby w późniejszym czasie móc już bez stresu i nerwów aplikować, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki. Wyjaśnimy także inne ważne z punktu widzenia finansów Polaków elementy, takie jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Zapraszamy!

Program „Mieszkanie bez wkładu” – Nowy Polski Ład

Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawia, że banki mogą udzielać kredytów hipotecznych jedynie pod warunkiem wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości (lub 10%, w przypadku zakupu ubezpieczenia niskiego wkładu). Dla wielu osób, zwłaszcza młodych, może to stanowić problem. W przypadku kredytu na 300 000 złotych 10% to 30 000 złotych, a 20% – już 60 000 złotych.

Program „Mieszkanie bez wkładu”, będący częścią Nowego Polskiego Ładu, ma rozwiązać ten problem. W ramach tego programu państwo będzie udzielać bankowi gwarancji, że w przypadku trudności z terminową spłatą zobowiązania, rząd pomoże w spłacie kredytu. Dzięki temu udzielenie kredytu osobie, która nie jest w stanie zebrać odpowiedniego wkładu własnego, jest mniej ryzykowne dla banku.

Gwarancja udzielana przez państwo (a dokładniej mówiąc, Bank Gospodarstwa Krajowego) ma pokrywać do 40% wartości nieruchomości, przy czym nie może przekroczyć 100 000 złotych. Raz udzielona gwarancja ważna będzie przez 15 lat. Program ten jest skierowany do osób w wieku od 20 do maksymalnie 40 lat.

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/polski-lad/wlasne-cztery-katy

Dopłata do kredytu hipotecznego w ramach Nowego Polskiego Ładu

Jest jeszcze osobna odnoga Nowego Ładu, również poświęcona kredytom hipotecznym. Jest ona skierowana do rodzin wielodzietnych oraz osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego. Działa ona w ten sposób, że za każde kolejne urodzone w danej rodzinie dziecko, państwo spłaca część zaciągniętej hipoteki.

Za urodzenie drugiego dziecka państwo spłaci po 20 tysięcy złotych kredytu, trzeciego – 60 tysięcy, a każdego kolejnego po 20 tysięcy złotych, przy czym łącznie maksymalnie 160 tysięcy złotych. Żeby jednak móc liczyć na dofinansowanie, kupowana nieruchomość będzie musiała spełnić określone warunki, przede wszystkim odnośnie kosztu za metr kwadratowy.

Nowy Polski Ład a kredyty hipoteczne – bony rodzinne i społeczne

Dodatkowo, poza „Mieszkaniami bez wkładu” i dofinansowaniami do hipoteki, w ramach programu Polski Nowy Ład, czy też po prostu Nowy Ład, przyznawane będą też dwa rodzaje bonów mieszkaniowych:

  • bon społeczny
  • bon rodzinny.

Pierwszy z nich skierowany jest do osób o niskich dochodach, które posiadają mniej niż trójkę dzieci, w tym do małżeństw bezdzietnych.

Tak zwani „single” będą mogli otrzymać 5 tysięcy złotych, a małżeństwo bezdzietne 10 tysięcy złotych. Z kolei małżeństwu z jednym dzieckiem przysługiwał będzie bon opiewający na 25 tysięcy złotych, a z dwojgiem dzieci 40 tysięcy złotych.

Za pomocą tej kwoty będzie można partycypować w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS/SIM) wynajmującego nieruchomość, bądź sfinansować wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej. Pieniądze nie trafią bezpośrednio do beneficjentów, a na konto odpowiedniego podmiotu (np. TBS-u).

Bon rodzinny, skierowany do gospodarstw domowych liczących co najmniej trójkę dzieci (lub osób z niepełnosprawnością), zależny będzie od tego, jak duże mieszkanie posiadała wcześniej dana rodzina i ile dzieci posiada.

W przypadku gospodarstw domowych, których mieszkańcy nie posiadali wcześniej na własność domu, lub mieszkania lub jego wymiary nie przekraczały 65m2, kwota bonu wynosi 100 tysięcy złotych plus dodatkowe 15 tysięcy złotych za każde kolejne dziecko. Rodzina z piątką dzieci, która spełnia warunki odnośnie wcześniejszej nieruchomości, mogłaby więc liczyć na bon o wysokości 130 tysięcy złotych.

Jeśli członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie, lub dom o większej powierzchni niż 65m2, bazowa kwota bonu wynosi 55 tysięcy złotych i również może zostać powiększona o 15 tysięcy złotych za każde kolejne dziecko. Bon rodzinny będzie można wydać w taki sposób, jak bon społeczny, ale też bezpośrednio na zakup lub budowę domu lub mieszkania.

Nowy Polski Ład a kwota wolna od podatku

Aktualnie kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 8000 złotych – taka stawka utrzymuje się od 2018 roku. W 2017 było to 6600 złotych, zaś w latach 2008-2016 3091 złotych. W ramach Nowego Ładu ma ona zostać podniesiona do 30 000 złotych.

Jak sama nazwa wskazuje, w praktyce oznacza to, że dochody poniżej tej kwoty nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Takie rozwiązanie ma wspierać osoby najmniej zarabiające, aby nie były one nadmiernie obciążone podatkami.

Warto wspomnieć, że w ramach Polskiego Nowego Ładu zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym ma zostać około 2/3 emerytów. 0% PIT będzie obowiązywał również w przypadku osób zarabiających najniższe wynagrodzenie.

Podwyższenie progu podatkowego – Nowy Polski Ład

W Polsce funkcjonują dwa progi podatkowe, a mianowicie 17% i 32% (mowa tutaj o podatku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – przy takiej działalności wiele zależy od przyjętej formy opodatkowania, dostępny jest bowiem m.in. podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Do pierwszego progu podatkowego zaliczane są osoby, których dochód w danym roku podatkowym wynosił do 85 528 złotych.

Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której dana osoba rozlicza się wspólnie z małżonkiem, który należy do pierwszego progu podatkowego, a dodatkowo związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy i wiązał się ze wspólnotą majątkową. W takim przypadku możliwe jest opodatkowanie stawką 17% nawet w przypadku przekroczenia wspomnianej powyżej kwoty.

Jeśli nie zostały spełnione powyższe warunki i przekroczony został wskazany rzeczony próg, stosuje się stawkę 32%. Tak jest aktualnie, natomiast Nowy Polski Ład przewiduje, że drugi próg podatkowy będzie naliczany nie od 85 528 złotych, a 120 000 złotych.

Warto pamiętać, że wyższą kwotą opodatkowane będą dopiero zarobki powyżej progu. Tak więc wszystkie w przypadku zarobienia 150 000 złotych rocznie, 120 000 złotych zostanie opodatkowane stawką 17% (nie licząc kwoty wolnej od podatku), zaś dopiero od pozostałych 30 000 złotych odliczone zostanie 32%.

2 Źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27096134,polski-lad-przeorze-nasz-system-podatkowy-a-rzad-bedzie-bawil.html

Polski Nowy Ład a kredyty i finanse – kiedy programy wejdą w życie?

Nie da się jednoznacznie określić, kiedy poszczególne postulaty Polskiego Nowego Ładu zostaną zrealizowane w praktyce. Najwcześniejszy termin wprowadzenia powyższych zmian czy rozpoczęcia naboru do wspomnianych programów związanych z kredytem hipotecznym, takich jak „Mieszkanie bez wkładu”, o jakim można spekulować, to ostatni kwartał 2021 roku lub 2022 rok.

Ciężko jest również stwierdzić, przez jak długi czas będzie można składać zgłoszenia i skorzystać z rządowej pomocy. Sam Polski Nowy Ład jest zaplanowany na 6 lat, aczkolwiek na szczegóły odnośnie do żywotności poszczególnych jego aspektów trzeba jeszcze poczekać.

Nowy Polski Ład a kredyty – podsumowanie

Nowy Polski Ład, w tym program „Mieszkanie bez wkładu”, może potencjalnie pomóc osobom chcącym zakupić własny dom lub mieszkanie na kilka sposobów, w tym poprzez udzielenie gwarancji wkładu własnego lub dofinansowanie zobowiązania. Póki co program ten jeszcze nie jest dostępny i pewne założenia mogą zmienić się do momentu jego uruchomienia, natomiast sporo już wiemy.

Warto więc pamiętać o tym programie i zastanowić się, czy spełnia się jego wymagania i czy można czekać z zaciągnięciem kredytu do momentu, kiedy będzie on już dostępny. Wpłynąć na zasób portfeli Polaków mogą także potencjalnie inne aspekty Nowego Ładu, które zostały opisane powyżej, takie jak choćby planowane podniesienie kwoty wolnej od podatku do

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)