8 min
rezygnacja-z-karty-kredytowej-jak-to-zrobic-i-z-czym-sie-wiaze

Umowy dotyczące kart kredytowych zawiera się na określony okres, zwykle z możliwością automatycznego przedłużenia, bądź też przedłużenia na wniosek kredytobiorcy. Może się jednak zdarzyć tak, że z różnych względów będziemy chcieli pozbyć się karty kredytowej szybciej, tak, aby przykładowo nie obciążała naszej zdolności kredytowej.

Pojawia się jednak pytanie, czy rezygnacja z karty kredytowej przez ustalonym w umowie terminem jest w ogóle możliwa. Co więcej, jeśli jest możliwa, to na jakich warunkach, gdzie i za jaką opłatą. Odpowiedzi na wszystkie te pytania warto poznać, zanim podejmie się jakiekolwiek kroki w kierunku przedterminowego rozwiązania umowy. Zostały one zebrane poniżej, wraz z między innymi informacjami na temat przyczyn spadającej popularności kart kredytowych.

Czy rezygnacja z karty kredytowej jest możliwa?

Rezygnacja z karty kredytowej przed upłynięciem okresu wskazanego w umowie jak najbardziej jest możliwa. Można wymienić dwa rodzaje rezygnacji z karty: z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie natychmiastowym. Częściej spotykanym rozwiązaniem jest to pierwsze.

Okres wypowiedzenia karty kredytowej wynosi zazwyczaj 30 dni, jeśli jednak nie ma się pewności w tym zakresie, najlepiej sprawdzić swoją umowę kredytową. Bez wątpienia będzie ona zawierała niezbędne informacje. Takie wypowiedzenie można złożyć bez podawania przyczyny.

Warto zauważyć, że niektóre banki, jeśli złoży się rezygnację z karty w zbyt krótkim okresie przed przewidywanym odnowieniem umowy, i tak pobiorą opłatę za jej odnowienie. Może być wymagane na przykład złożenie rezygnacji 60 dni przed odnowieniem, aby nie została pobrana opłata i co najmniej 30 dni przed, aby w ogóle nie doszło do odnowienia umowy.

Należy więc zainteresować się tym tematem z pewnym wyprzedzeniem. Po upłynięciu okresu wypowiedzenia karta zostanie zamknięta, przy czym, aby do tego doszło, zadłużenie musi zostać w pełni uregulowane.

Jeśli zaś chodzi o drugi przypadek, to, czy rezygnacja z karty kredytowej w trybie natychmiastowym będzie możliwa, zależy od banku. Niekiedy jest ona dostępna dla każdego, a niekiedy tylko w specjalnych przypadkach. Bywa, że za ten typ rezygnacji może zostać pobrana dodatkowa opłata. W tym przypadku już w momencie rezygnacji cały dług powinien zostać spłacony.

1 Źródło: https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,21154529,karta-kredytowa-na-swiateczne-zakupy-niebezpieczna-czy-korzystna.html

Rezygnacja z karty kredytowej – jak to zrobić?

Rezygnacja z karty kredytowej nie jest na szczęście szczególnie złożonym procesem, natomiast to, jak dokładnie będzie przebiegać, zależy od procedur przyjętych przez bank. Zazwyczaj trzeba złożyć ją na piśmie, czy to osobiście w placówce banku, czy listownie. Jednocześnie w przypadku rezygnacji listownej zdarzają się wymagania, aby dokument był poświadczony notarialnie. W ten sposób bank nie będzie miał żadnych wątpliwości co do jego wiarygodności.

Formularz rezygnacji z karty kredytowej powinien zawierać takie informacje, jak dane kredytobiorcy i kredytodawcy, data, oświadczenie o rzeczonej rezygnacji, a także na przykład numer umowy kredytowej lub inne dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować dane zadłużenie. Co istotne, w większości przypadków formularza nie będzie trzeba przygotowywać samodzielnie.

Wiele banków posiada gotowe wzory, które udostępnia na przykład na swojej stronie internetowej lub w placówkach. Zanim więc zacznie się cokolwiek tworzyć, najlepiej poszukać takiego właśnie wzoru. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że bank zaakceptuje rezygnację z karty.

Czym skutkuje rezygnacja z karty kredytowej?

Jak już wspomniano, okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji z karty kredytowej wynosi z reguły 30 dni. Musimy więc traktować umowę tak, jakby po prostu czas jej trwania był pierwotnie ustalony do tego momentu. W trakcie okresu wypowiedzenia można normalnie korzystać z karty, ale tak, jak w przypadku, gdyby umowa dobiegała końca w normalnym trybie, trzeba jak najszybciej uregulować ewentualny dług, w razie, gdyby dostępny limit został wykorzystany i nie doszło do jego uzupełnienia.

Jeśli nie jesteśmy pewni, ile musimy spłacić, powinniśmy poszukać informacji na ten temat na przykład w aplikacji mobilnej banku czy koncie w serwisie transakcyjnym. Można też udać się bezpośrednio do placówki banku i poprosić o taką informację. Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku posiadania niespłaconego długu z każdym dniem odsetki mogą narastać. Jeśli więc sprawdzimy saldo i będziemy chcieli uregulować je dopiero kilka tygodni później, to wymagana do tego suma będzie być może nieco wyższa.

Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, rezygnacja z karty kredytowej wiąże się z koniecznością jej zniszczenia. W zależności od warunków postawionych przez dany bank będzie można zrobić to samodzielnie lub niezbędne będzie dostarczenie karty do siedziby banku. W przypadku rezygnacji z karty w trybie natychmiastowym do zniszczenia karty musi dojść od razu, jeśli zaś chodzi o rezygnację z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to bank może wymagać zwrotu karty przykładowo do momentu, gdy umowa zostanie ostatecznie rozwiązana.

Dlaczego rezygnacja z karty kredytowej jest tak często spotykana?

Karty kredytowe nie cieszą się obecnie już taką popularnością, jak niegdyś. Znacznie popularniejsze od nich są takie produkty finansowe, jak chociażby kredyt gotówkowy. Sporym zainteresowaniem cieszy się także kredyt odnawialny. Trudno o niezbite dane dotyczące tego, skąd taki trend wynika. Można jedynie spekulować, że wiąże się to ze sporymi trudnościami finansowymi, jakie mogą się pojawić w przypadku nierozważnego dysponowania kartą.

W sytuacji, gdy zręcznie manewrujemy okresami bezodsetkowymi i szybko spłacamy powstałe zadłużenie, karta kredytowa może być interesującym i stosunkowo tanim sposobem na finansowanie nagłych wydatków. Jednak, gdy będziemy spóźniać się ze spłatą ponad okres bezodsetkowy, koszty mogą szybko narastać i okazać się bardzo znaczne. Stąd też być może niektórym osobom karta kredytowa kojarzy się ze zbyt dużym ryzykiem i kierują się one w stronę innych produktów finansowych.

Kolejna potencjalna przyczyna to fakt, że karta kredytowa, nawet nieużywana, obniża zdolność kredytową. Rezygnacja z karty kredytowej może więc być przykładowo częścią przygotowań do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, który wymaga wysokiej zdolności kredytowej. To tylko dwa przykłady, natomiast potencjalnych powodów rezygnacji z karty jest znacznie więcej – wiele tutaj zależy od indywidualnych okoliczności. W praktyce przyczyna nie ma dużego znaczenia, ponieważ w każdej sytuacji proces rezygnacji z karty kredytowej wygląda bardzo podobnie.

Rezygnacja z karty kredytowej – czy bank może wypowiedzieć umowę?

Kredytobiorca nie jest jedyną stroną umowy, która ma prawo ją wypowiedzieć. Taką możliwość posiada również bank, aczkolwiek do takich sytuacji dochodzi jedynie w szczególnych okolicznościach. Głównie są to okoliczności dotyczące nierzetelności klienta, bądź ogółem problemów ze spłatą zobowiązania.

Umowa może zostać wypowiedziana przez bank, jeśli przykładowo okazało się, że kredytobiorca podał nieprawdziwe informacje we wniosku kredytowym, a więc de facto wyłudził kartę kredytową. Do wypowiedzenia umowy dochodzi również, jeśli klient nie spłaca w ustalonym terminie zadłużenia. Zanim jednak tak się stanie, konieczne będzie dostarczenie mu ostatecznego wezwania do zapłaty pod groźbą wypowiedzenia umowy kredytowej.

Inne przykłady sytuacji, w których bank ma możliwość wypowiedzenia umowy, to m.in. utrata zdolności kredytowej przez klienta, korzystanie z karty w sposób podejrzany, nieuprawniony czy też niezgodny z prawem, czy też łamanie przez kredytobiorcę postanowień umowy.

Skutkiem wypowiedzenia umowy przez bank jest konieczność jak najszybszego spłacenia całości pozostałego długu.

2 Źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,23342305,sprzedaz-kart-kredytowych-ostro-spada-ale-wyglada-na-to-ze.html

Rezygnacja z karty kredytowej – podsumowanie

Jak widać, rezygnacja z karty kredytowej nie jest taka straszna, jak ją malują. Jednocześnie trzeba pamiętać, że każdy bank może mieć inne procedury, zasady i opłaty. W związku z tym, zanim podejmie się jakiekolwiek kategoryczne kroki, koniecznie trzeba wejść na stronę internetową swojego banku i poszukać szczegółowych, aktualnych informacji w zakresie obowiązujących warunków. Można też zadzwonić na infolinię lub udać się do placówki banku i uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio.

Szczególnie istotna jest kwestia tego, co zrobić z samą kartą kredytową – gdzie i kiedy ją zwrócić. Z reguły trzeba po prostu zwrócić ją do banku wraz z rozwiązaniem umowy lub wcześniej. Ważne jest, aby prawidłowo wypełnić ewentualny wniosek o rezygnację z karty, a także w wyznaczonym czasie spłacić całość pozostałego zadłużenia. Tylko w ten sposób można upewnić się, że faktycznie dojdzie do zamknięcia rachunku kredytowego i nie będą już naliczane żadne opłaty.

Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń teraz
Wypełnij krótki wniosek

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny
(09:00 - 19:00)