6 min
oddanie-krwi-w-zeznaniu-rocznym-co-trzeba-wiedziec

Bezpłatne oddanie krwi ma charakter bezinteresownej pomocy osobom, które mogą potrzebować jej transfuzji. Nie jest to działanie, które podejmuje się w celu uzyskania materialnych korzyści, natomiast trzeba wskazać, że honorowi krwiodawcy mogą cieszyć się pewnymi benefitami. Należy do nich możliwość rozliczenia krwiodawstwa w rocznym zeznaniu podatkowym. W takim razie jak skorzystać z ulgi za oddanie krwi w zeznaniu rocznym? Ile ona wynosi?

Status honorowego dawcy krwi – komu przysługuje?

Skorzystanie z ulgi za oddanie krwi w zeznaniu rocznym wymaga statusu honorowego dawcy krwi. Wbrew pozorom nie każdy, kto kiedykolwiek oddał krew, jest honorowym dawcą krwi.

Żeby uzyskać taki tytuł, dawca musi być przede wszystkim zarejestrowany – czy to w Centrum Krwiodawstwa, czy innej tego typu publicznej jednostce organizacyjnej. Po drugie, konieczne jest aby za oddanie krwi nie pobrano żadnej opłaty (trzeba przy tym zaznaczyć, że soku czy czekolady rozdawanych po oddaniu krwi nie traktuje się jako zapłaty).

Status honorowego dawcy i możliwość odliczenia darowizny nie przysługuje nam w związku z tym, jeśli krew oddaliśmy odpłatnie lub nie na rzecz Centrum Krwiodawstwa lub innej tego typu jednostki, a na rzecz:

  • osoby fizycznej (np. członka rodziny);
  • osoby prawnej oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Statusu honorowego dawcy krwi nie należy mylić z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Pierwszy z nich przysługuje każdemu, kto kiedykolwiek oddał krew za darmo i jest zarejestrowanym dawcą, drugi wymaga zaś spełnienia warunku odnośnie ilości oddanej krwi.

Żeby otrzymać odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, co wiąże się między innymi z obsługą przez lekarzy poza kolejką i darmowymi przejazdami komunikacją miejską, należy:

  • dla kobiet: oddać co najmniej 5 litrów krwi (lub innych składników w odpowiadającej tej objętości ilości);
  • dla mężczyzn: oddać co najmniej 6 litrów krwi (lub innych składników w odpowiadającej tej objętości ilości).

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają oczywiście możliwość, tak jak zwykli honorowi dawcy, odliczenia oddania krwi w zeznaniu rocznym.

Jak odliczyć oddanie krwi w zeznaniu rocznym?

Oddanie krwi można rozliczyć, jeśli jesteśmy opodatkowani na zasadach ogólnych, w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Z kolei ci, którzy są opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, mają możliwość dokonania odpisu składając PIT-28. Z oczywistych względów ta pierwsza sytuacja jest znacznie częściej spotykana. PIT-36 lub 37 składa się do 30 kwietnia, zaś PIT-28 – do końca lutego.

Niezależnie od rodzaju deklaracji, informację o odliczenia za oddanie krwi zawiera się w dołączanym do niej załączniku PIT/O. W pierwszej kolejności w części B, w polu numer 15 lub 16 (kiedy małżeństwo rozlicza się wspólnie i ulga przypada małżonkowi) należy wpisać przysługującą nam wysokość ulgi. Następnie w części D musimy uzupełnić całą wartość przekazanej przez nas darowizny (czyli krwi lub jej składników), a także dane organizacji, na rzecz której jej dokonaliśmy.

oddanie krwi w zeznaniu rocznym co trzeba wiedziec - tabela ilosc odliczen

1 Źródło: https://krwiodawcy.org/ulga-podatkowa-dla-hdk

Wartość darowizny – jak ją obliczyć?

Powyżej znaleźć można było informację, że w zeznaniu rocznym musimy zawrzeć dane odnośnie całkowitej wartości przekazanej przez nas darowizny. Nie jest to tak oczywiste, jak w przypadku darowizn w formie sprzętu czy po prostu pieniędzy, ale każdy powinien bez problemu poradzić sobie z dokonaniem niezbędnych obliczeń.

Wartość 1 litra krwi bądź osocza ustalono na 130 złotych. Oznacza to, że wartość dokonanej darowizny można obliczyć z następującego wzoru:

Wartość darowizny = ilość litrów oddanej krwi lub osocza x 130 złotych

Jeśli oddaliśmy w danym roku i osocze, i krew, wartość obu darowizn należy zsumować i wprowadzić w zeznanie jako jedną darowiznę. Przykładowo, jeśli oddaliśmy 1 litr krwi i 1 litr osocza, całkowita wartość darowizny do wpisania w części D PIT/0, wynosić będzie 260 złotych.

Czym wartość ulgi różni się od wartości darowizny? Warto wiedzieć, że wysokość ulgi za oddanie krwi (zsumowana z wartością innych darowizn jakie dokonaliśmy w danym roku) nie może przewyższać 6% uzyskanego dochodu (w przypadku PIT-36 i 37) lub przychodu (w przypadku PIT-28).

Oznacza to w praktyce, że w większości przypadków wartość darowizny będzie równać się wysokości ulgi. Jeśli jednak na przykład bardzo mało w danym roku zarobiliśmy, oddaliśmy dużo krwi i osocza lub dokonaliśmy wiele darowizn na wysokie kwoty możliwe, że ulga będzie niższa niż rzeczywista wartość darowizny.

Dokumentacja oddania krwi w zeznaniu rocznym

Urząd Skarbowy nie wymaga dołączenia do PIT-u dokumentu poświadczającego wartość przekazanej darowizny co nie oznacza, że odpowiednia dokumentacja nie jest konieczna. Możliwe bowiem, że w ciągu następnych 5 lat zostanie przeprowadzona kontrola skarbowa, podczas której wymagane będzie okazanie przez nas zaświadczenia o oddaniu krwi i jej wartości.

Takie zaświadczenie powinno zostać nam wydane przez jednostkę, wobec której dokonaliśmy darowizny. Jeśli więc planujemy dokonać odpisu od podatku, powinniśmy je zachować. Kontrola skarbowa jest stosunkowo mało prawdopodobnym scenariuszem, ale nie należy go wykluczać.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym – podsumowanie

Ulga za oddanie krwi w zeznaniu rocznym nie jest zwykle bardzo duża (jej średnia wysokość od lat oscyluje w okolicach 210 złotych), natomiast zdecydowanie warto z niej skorzystać, jeśli posiadamy taką możliwość. Musimy jednak spełnić pewne warunki (oddać krew za darmo, a także na rzecz odpowiedniej jednostki, takiej jak Centrum Krwiodawstwa), a potem przez 5 lat przechowywać dokument, który w razie czego potwierdzi nasze prawo do dokonania odpisu.

Oceń ten post

1 komentarz

  1. Pingback: Oddanie krwi a zeznanie roczne – co warto wiedzieć? | Komech.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek