kredyt-w-rachunku-biezacym

Kredyt w rachunku bieżącym

Chyba każdy przyzna, że dorosłe życie związane jest z koniecznością gospodarowania pieniędzmi. Nawet jeśli nie zarządzamy majątkiem wielkiej firmy, każdy z nas musi zarządzać domowym budżetem, chociażby tym jednoosobowym. Nawet jeśli tę sztukę opanowaliśmy do perfekcji, nie jest to jednoznaczne z tym, że nie będziemy szukać dodatkowego finansowania. Wsparcia finansowego potrzebują bowiem nie tylko Ci, którzy muszą załatać dziurę w budżecie ale także Ci, którzy chcą się rozwijać, inwestować i zwiększać zyski. Na rynku produktów finansowych możemy odnaleźć wiele możliwości, także takich dedykowanych firmom. Od wysokich kredytów inwestycyjnych, po pożyczki, które służą pokryciu bieżących wydatków. Jednym z produktów, które mogą być wyjątkowo przydatne jest kredyt w rachunku bieżącym. Czym jest kredyt w rachunku bieżącym, jak wygląda mechanizm jego działania i do kogo jest skierowany dowiesz się poniżej.

Kredyt w rachunku bieżącym

Prowadzenie firmy rządzi się swoimi prawami. Jeśli chcemy zwiększać zyski i zarabiać coraz więcej, pozostawiając w style swoją konkurencję, musimy dbać o ciągły rozwój. Inwestycje są nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Jednakże to nie wszystko. Dla sprawnego funkcjonowania firmy konieczne jest także zapewnienie płynności finansowej. Nie jedna firma zakończyła swoją działalność z powodu spóźniających się przelewów od klientów. Brak środków na prowadzenie działalności, opłaty i pensje dla pracowników szybko może doprowadzić do upadku. Problem płynności finansowej dotyka także bardzo często firmy prowadzące działalność sezonową, gdzie możemy wyróżnić miesiące wzmożonej produkcji, kiedy to nakłady finansowe potrzebne na uruchomienie produkcji są kila,kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy większe niż w miesiącach poza sezonem. Odpowiedzialne zarządzanie budżetem firmy to obecnie za mało. Dobry przedsiębiorca musimy być elastyczny i w chwilach kryzysu nie zamykać się na możliwości, które ma przed sobą. Jedną z nich jest właśnie kredyt w rachunku bieżącym, który znacząco może wspomóc bieżącą działalność firmy.

Czujesz, że możesz sobie nie poradzić ze swoją sytuacją finansową?

Skorzystaj z pomocy jednego z doświadczonych ekspertów Habza Finanse. Sprawdź i przekonaj się ile możesz zaoszczędzić.

Kredyt w rachunku bieżącym jest ściśle powiązany z koniecznością posiadana konta bankowego. Skierowany jest do firm. Jednakże nie ma znaczenia czy prowadzimy jednoosobową działalność i jest to nasze konto osobiste, czy też prowadzimy dużą firmę posiadającą osobowość prawną i konto przeznaczone jest stricte na potrzeby firmy. Środki pozyskane w ten sposób mają służyć sfinansowaniu bieżących potrzeb firmy. Jednakże konkretny cel, na który możemy spożytkować kapitał pochodzący z kredytu w rachunku bieżącym jest dowolny i nie wymaga udokumentowania przed bankiem wykorzystania środków. Pozyskane w ten sposób środki możemy przeznaczyć więc zarówno na zakup potrzebnych materiałów i produktów, opłacenie faktur, pokrycie stałych wydatków czy spłatę zobowiązań, w tym także rat kredytów czy pożyczek.

Mechanizm działania kredytu w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym ma na celu umożliwić firmie zachowanie płynności finansowej poprzez uregulowanie bieżących wydatków i zobowiązań. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu ilości gotówki na koncie, będącej do dyspozycji firmy. W zależności od tego jak duży limit przyznał nam bank, przedsiębiorca ma do swoje dyspozycji, poza własnymi środkami zgromadzonymi na rachunku, dodatkową kwotę, z której może skorzystać w dowolnym momencie. Oznacza to, że mamy do dyspozycji więcej środków niż faktycznie zgromadziliśmy na koncie. W przypadku kolejnych wypłat z konta najpierw korzystamy ze środków własnych. Po ich wykorzystaniu korzystamy z przyznanego nam limitu. Z kolei każdorazowy wpływ na konto w pierwszej kolejności służy na częściowe lub całkowite pokrycie zadłużenia, a dopiero po jego uregulowaniu zasila nasze konto.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym, krótkoterminowym. Jeśli skorzystamy z przyznanego nam limitu, a następnie go uregulujemy – automatycznie kwota debetu jest dla nas ponownie dostępna. Tak długo na ile została zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym, przez taki okres możemy korzystać z przyznanego limitu, tyle razy ile jest to potrzebne. Kredyt może być więc wykorzystywany wielokrotnie, aż do końca trwania umowy. Najczęściej jednak, umowa z bankiem zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jednakże w przypadku rzetelnego korzystania z dostępnego limitu i wywiązywania się z warunków umowy, możemy liczyć na przedłużenie i indywidualne dopasowanie oferty. Dla przykładu – mając na koncie własne środki w wysokości 5000 zł oraz przyznany limit kredytowy w wysokości 4000 zł, najpierw wydajemy swoje własne środki. Kiedy nie mamy już środków własnych wydatki pokrywane są z przyznanego limitu. Przyjmijmy więc, że skorzystaliśmy z niego do wysokości 2000 zł. W przypadku gdy odnotowany zostanie wpływ na konto w wysokości 3000 zł, pokryje on wykorzystany kapitał kredytu w całości (było to 2000 zł) oraz zasili nasz rachunek o środki własne w wysokości 1000 zł. Po tym wpływie na rachunek będziemy ponownie mieli do dyspozycji cały przyznany limit kredytowy.

Jak starać się o kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest produktem bankowym, a zatem jego pozyskanie związane jest z koniecznością spełnienia określonych warunków. W praktyce oznacza to konieczność zawarcia z bankiem umowy kredytowej, który na podstawie szczegółowej oceny zdolności kredytowej, określa maksymalną wysokość limitu. Jak w przypadku wszystkich produktów, szczegółowe przesłanki zależą w dużej merze od placówki, którą wybierzemy. Dlatego zanim wybierzemy konkretne rozwiązanie dobrze jest szczegółowo przeanalizować nie tylko koszty danej oferty ale także warunki, które musimy spełnić aby otrzymać dodatkowe finansowanie. Jednakże najczęściej przyznanie kredytu w rachunku bieżącym uzależnione będzie od działania firmy przez minimum 12 miesięcy oraz posiadania rachunku bankowego w danej instytucji przez minimum 3 miesiące. Z kolei wysokość limitu ustalana zostaje na podstawie posiadanej zdolności kredytowej, wysokości obrotów zasilających konto oraz rodzaju zabezpieczenia kredytu.

Spłata kredytu w rachunku bieżącym

W przeciwieństwie do zwykłego kredytu gotówkowego, kredyt w rachunku bieżącym nie ma z góry ustalonego harmonogramu spłat. Oznacza to, że to przedsiębiorca decyduje zarówno o tym, czy i kiedy skorzysta z przyznanego limitu, oraz kiedy i w jakiej wysokości dokona spłaty. W przypadku przejściowych problemów z płynnością finansową nie musimy więc dodatkowo zaprzątać sobie głowy szybko zbliżającym się terminem spłaty raty. W tym przypadku bowiem dokonujemy jej zgodnie ze swoimi preferencjami oraz możliwościami firmy. Co więcej, spłaty dokonywane są automatycznie z każdym wpływem na konto, bez naszego udziału.

Nie zawsze możesz liczyć na terminową wypłatę wynagrodzenia?

Potrzebujesz niewielkiej pożyczki, a może dość sporego kredytu? Niezależnie od Twoich potrzeb doradcy Habza Finanse pomogą Ci pozyskać finansowanie na miarę Twoich potrzeb.

Jeśli okres kredytowania wynosi 12 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest jednak do całkowitej spłaty kredytu do dnia wskazanego w umowie. Jednakże w przypadku przedłużenia okresu kredytowania nie ma konieczności spłaty kredytu w pierwotnym terminie i w dalszym ciągu dostępny jest przyznany limit.

Koszt kredytu

Czy to najtańszy kredyt dla firm? Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, przyznanie kredytu w rachunku bieżącym nie jest równoznaczne z tym, że dany przedsiębiorca musi z niego skorzystać. Specyfika kredytu w rachunku bieżącym pozwala nam na dowolne zarządzanie przyznanymi środkami chociażby ze względu na fakt, że nie ponosimy opłaty za niewykorzystany limit. Odsetki naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu. Jeśli nie korzystamy z przyznanego limitu nie ponosimy kosztu odsetek. Z kolei w przypadku wykorzystania przyznanego kredytu, im wyższe wpływy na konto, które pokrywają debet, tym niższe odsetki. Jeśli więc z przyznanego kredytu korzystamy rozsądnie i krótkoterminowo, spokojnie możemy pokusić się o stwierdzenie, że jest to najtańszy kredyt dla firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz