Wcześniejsza spłata chwilówki – co trzeba wiedzieć

Czym są wakacje kredytowe i czy warto je brać?

Opóźnienie w spłacie zobowiązań może zdarzyć się każdemu, zwłaszcza, jeśli mówimy o kredytach długoterminowych. W każdej chwili może dojść do sytuacji, która tymczasowo bądź na stałe obniży nasze możliwości terminowej spłaty długu. Wystarczy na przykład, że stracimy pracę czy zachorujemy. Banki są świadome tego, że coś takiego może się zdarzyć, dlatego też często udostępniają swoim klientom różne sposoby na wyjście z opresji. Jednym z nich są wakacje kredytowe. Na czym one polegają i czy warto z nich skorzystać?

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to okres, na który bank odracza nam spłatę rat kredytu – zarówno ich części odsetkowej, jak i kapitałowej. Oznacza to, że w praktyce przez kilka miesięcy mamy swoiste „wakacje” w spłacie kredytu. Czym taka ustalona z bankiem przerwa różni się od sytuacji, w której po prostu sami przestajemy terminowo spłacać zadłużenie? Przede wszystkim nie ryzykujemy, że rozpocznie się wobec nas proces windykacji, ponadto nie będą naliczane dodatkowe odsetki za zwłokę w regulowaniu rat. Cenny jest także fakt, że w oczach banku utrzymujemy reputację uczciwego, wiarygodnego klienta, którego dotknęły trudności finansowe, a nie stajemy się nieterminowym dłużnikiem, który ucieka od odpowiedzialności. Możliwe jest zarówno odroczenie rat kredytu gotówkowego, jak i odroczenie rat kredytu hipotecznego.

Warunki przyznania wakacji kredytowych

To, że zawnioskujemy o wakacje kredytowe, nie oznacza automatycznie, że zostaną nam one przyznane. Wszystko zależy od decyzji banku, która podejmowana jest indywidualnie i w każdej instytucji może być podejmowana na innych zasadach. Pewne warunki są jednak uniwersalne. Na wakacje kredytowe mogą więc liczyć przede wszystkim ci kredytobiorcy, którzy:

  • dotychczas spłacali zobowiązanie terminowo
  • dobrze umotywują swój wniosek
  • nie przekroczyli już limitu.

Rozważając wniosek o wakacje kredytowe, bank weźmie pod uwagę zarówno terminowość spłaty zobowiązania, którego raty chcemy odroczyć, jak i całą naszą historię kredytową. W związku z tym zdecydowanie warto zainteresować się tym rozwiązaniem jeszcze zanim pogarszająca się sytuacja finansowa spowoduje powstanie opóźnień w spłacie, ponieważ wtedy będzie nam znacznie łatwiej otrzymać pozytywną odpowiedź. Dobre uzasadnienie wniosku oznacza takie, które nie jest przesadnie rozwlekłe, ale jednocześnie przekazuje wszystkie potrzebne informacje (na przykład fakt, że dana osoba została zwolniona z przyczyn ekonomicznych, ale aktualnie jest w trakcie intensywnych poszukiwań nowej pracy). Ponadto do wniosku powinniśmy dołączyć w miarę możliwości dokumenty potwierdzające nasze tezy. Jeśli zaś chodzi o wspomniany powyżej limit, to niektóre banki stosują ograniczenie odnośnie tego, ile razy w ciągu trwania danej umowy kredytowej kredytobiorca może uzyskać wakacje kredytowe. Istnieć może także ograniczenie odnośnie między innymi tego, ile rat można odroczyć. Szczegółów na ten temat warto poszukać w swojej umowie kredytowej.

Co dzieje się z odroczonymi ratami?

Jak można się łatwo domyślić, odroczenie spłaty kredytu nie funkcjonuje w ten sposób, że pominięte raty po prostu przepadają. Prędzej czy później będziemy musieli je uregulować, a zrobić możemy to poprzez:

  • zwiększenie wysokości pozostałych rat kredytu
  • wydłużenie okresu spłaty zobowiązania.

Pierwsza opcja sprawia, że raty następujące po okresie wakacji kredytowych są nieco wyższe niż te, które płaciliśmy do tej pory. W drugim wariancie zaś pominięte raty dodawane są do okresu spłaty kredytu, a więc będziemy spłacać go dłużej niż było to początkowo zakładane. Może się też zdarzyć, że bank umożliwi nam spłatę wszystkich zaległych rat kredytu jednocześnie razem z jego ostatnią ratą. Dodatkowo niekiedy możliwe jest ustalenie indywidualnego harmonogramu spłaty.

Ile kosztują wakacje kredytowe?

Samo udzielenie wakacji kredytowych z reguły nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą (chociaż zdarzają się również takie przypadki). Trzeba za to przygotować się, że być może bank będzie wymagał od nas na przykład poniesienia kosztów wprowadzenia aneksu do umowy. Główny koszt wakacji kredytowych leży jednak zupełnie w innym miejscu. Niezależnie od tego, czy pominięte raty kredytu przeniesiemy na koniec okresu spłaty, czy doliczymy do pozostałych rat, wzrośnie całkowity koszt kredytu. Dlaczego? Naliczy się po prostu więcej odsetek, a jak wiadomo, to one stanowią lwią część kosztów kredytu, zwłaszcza kredytu hipotecznego. To, o ile ostatecznie zwiększy się koszt naszego kredytu, zależne jest między innymi od tego, jak długie były nasze wakacje kredytowe i jaka część długu pozostała nam do spłaty.

Czy warto brać wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe wiążą się z potencjalnie dość sporym kosztem, jednak w przypadku okresowych trudności finansowych mogą okazać się nieocenione. W ten sposób możemy uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z unikaniem spłaty rat kredytu, a zamiast tego za zgodą banku dać sobie kilka miesięcy na poukładanie swojej sytuacji finansowej. Opóźnienia w spłacie kredytu nie tylko doprowadzą do naliczania bolesnych odsetek, ale w pewnym momencie mogą sprawić, że w naszym BIK-u pojawią się negatywne wpisy, co utrudni nam uzyskanie jakiegokolwiek kredytu w przyszłości. Ponadto, jeśli interesuje nas odroczenie rat kredytu hipotecznego, dzięki wakacjom kredytowym możemy uratować się przed perspektywą utraty na rzecz banku domu lub mieszkania obciążonego hipoteką. Jeśli jednak nie przewidujemy, że po kilku miesiącach odroczenia rat kredytu nasza sytuacja się poprawi, a raczej spodziewamy się, że wciąż będziemy mieli problem z terminową spłatą, warto pomyśleć nad innymi rozwiązaniami.

wakacje kredytowe - wykres opoznienia w splacie kredytow

Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/396091/wykres-dnia-bik-9-lipca-2018-r

Wakacje kredytowe a karencja – czym się różnią?

Bywa, że wyrażeń wakacje kredytowe i karencja używa się zamiennie. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że niekiedy same banki używają pojęcia wakacje kredytowe, kiedy tak naprawdę mają na myśli karencję. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby znać różnice i podobieństwa między tymi dwoma produktami. Jak już wiemy, wakacje kredytowe polegają na odroczeniu spłaty rat w całości. Zarówno ich części kapitałowej, czyli tej przeznaczonej na spłatę samej pożyczonej sumy, jak i części odsetkowej, zmniejszającej zadłużenie z tytułu wygenerowanych odsetek. Inaczej jest w przypadku karencji. Karencja również sprawia, że przez kilka miesięcy nie musimy spłacać rat, jednak wolni jesteśmy jedynie od ich części kapitałowej, a wciąż musimy co miesiąc spłacać część odsetkową rat. Warto pamiętać o tej różnicy, ponieważ może się okazać, że sądzimy, że nie jesteśmy w danym miesiącu bankowi winni nic, a on będzie oczekiwał od nas części odsetkowej raty.

Alternatywa dla wakacji kredytowych

Powyżej wspomniano, że jeśli nasze problemy finansowe nie rokują szybkiej poprawy (ponieważ na przykład staliśmy się trwale niezdolni do wykonywania dotychczasowego zawodu), prawdopodobnie wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem dla nas. Na co powinniśmy się zdecydować w takiej sytuacji? Warto rozważyć wydłużenie okresu spłaty kredytu. W ten sposób co prawda zwiększymy jego całkowity koszt, ale również zmniejszymy wszystkie pozostałe do spłaty raty kredytu, a nie tylko odroczymy kilka następnych. W ten sposób upewnimy się, że mimo ograniczonego już na stałe budżetu będziemy w stanie spłacać raty w terminie.

Wakacje kredytowe – podsumowanie

Wiele osób nawet nie wie, że istnieje coś takiego, jak wakacje kredytowe, a tym bardziej na czym one polegają. Jest to spory błąd, ponieważ mogą się one okazać niezwykle przydatne w sytuacji, gdy zaznamy przejściowych problemów finansowych, co może zdarzyć się każdemu i w każdym momencie. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ zwiększa całkowity koszt kredytu, ale trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że dzięki temu unikamy negatywnych konsekwencji opóźnienia w spłacie zobowiązania. Nie ryzykujemy, że bank przejmie nasze mieszkanie czy naliczy nam odsetki karne. Dlatego też mimo wszystko warto taką decyzję rozważyć – zwłaszcza, jeśli jeszcze nie mamy na koncie nieterminowych spłat kredytu, a dopiero niedługo prawdopodobnie do tego dojdzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz